Harder werken of anders werken ...

Individuele coaching

Een vraag naar individuele coaching komt vaak voort uit problemen op en ongenoegens over het werk of in andere situaties. Veel vragen die aan de buitenkant zichtbaar worden, zijn een afspiegeling van wat er in u speelt. Daarom vind ik het belangrijk om daar aandacht voor te hebben. 

Als transformationeel coach help ik om te ontdekken welke rol overtuigingen hebben bij het ontstaan van problemen. Ik geef handvatten om verder te gaan, om zelf te veranderen i.p.v. dit te verwachten van de omgeving. In het coachtraject gaat u actief aan het werk met u zelf aan de hand van thema’s als:
• wie ben ik
• wat doe ik en waarom doe ik dat
• overtuigingen veranderen
• loslaten en vasthouden